onsdag 14 oktober 2009

Tenta

Kom på att jag inte kollat om jag blivit kodkänd på kursen jag läste i somras. Jag lämnade in sista tentan i början av augusti. Men det har kommit annat i vägen… annat som varit mycket mer intressant!

Jag fick ett C på tentan. (Fick A på första och B på andra om jag kommer ihåg rätt). Om det här hade varit före jag fick barn hade jag blivit j*ligt besviken på det här betyget. Om det var före jag var höggravid som jag skrivit tentan hade jag också lagt ner mer jobb på den.

Nu känner jag mig nöjd. Eller rättare sagt väldigt likgiltig. Vad är väl några högskolepoäng? ;)

Det var dock en av de bättre kommentarer jag läst faktiskt. Jag tycker annars att lärare brukar vara dåliga på att förklara vad de saknar för ett högre betyg.

Hej!
Du har i detta PM visat förståelse för- och redogjort för - de huvudsakliga argumenten i Ambjörnssons analys. Dessutom har du fördjupat dig något i detta, tagit upp och jämfört idéer och teorier med varandra och fört fram egna argument. Detta ger dig betyget C för detta PM i enlighet med de ämnesspecifika betygskriterierna för sociologi
(se: http://www.miun.se/upload/HUV/Betygskriterier%20%C4mnen/Sociologi.pdf ) och kursens lärandemål. För ett högre betyg hade du på på ett tydligare sätt behövt identifiera bokens huvuddrag och visat hur grundbultarna i Ambjörnssons resonemang hänger samman med varandra och även övrig litteratur. Du hade även i en en större omfattning fört ett kritiskt resonemang och fört fram egna ”sociologiska argument”. Avslutningsvis vill jag påminna om att ett C är över godkäntgränsen med god marginal. Det betyder att du har utfört uppgiften på ett sätt som på ett mindre formellt språk kan sammanfattas som: Bra!

Inga kommentarer: